artykuł nr 1

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała Nr SO – 4/0955/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2022 rok

Uchwała Nr SO–4/0954/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Uchwała SO-4/0951/95/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sośnie deficytu budżetu roku 2023

Uchwała Nr SO-4/0951/94/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sośnie

Uchwała Nr SO-4/0957/84/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr SO – 4/0952/84/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2022 rok

Uchwała Nr SO – 4/0951/587/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok

Uchwała Nr SO – 4/0953/84/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwała Nr SO–4/0954/222/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała SO –2/0951/271/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sośnie na 2022 rok

Uchwała Nr SO – 2/0951/603/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przez Gminę Sośnie

Uchwała Nr SO – 2/0957104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2022 – 2032.

Uchwała Nr SO – 2/0952/104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2022 rok

Uchwała Nr SO – 2/0953/94/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała nr SO – 2/0955/29/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2020 r.

Uchwała Nr SO –2/0954/53/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sośnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr SO - 2/0951/30/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sośnie

Uchwała nr SO - 2/0951/29/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sośnie na 2021 rok

Uchwała nr SO - 0957/21/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2021-2035

Uchwała nr SO - 0952/21/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2021 rok

Uchwała nr SO - 0951/61/D/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie

Uchwała nr SO - 0953/19/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała nr SO - 0950/5/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9.400.000,00 zł

Uchwała nr SO - 0954/11/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sośnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr SO - 0951/18/P/3/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sośnie

Uchwała nr SO - 0957/38/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2024

Uchwała nr SO - 0952/38/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2020 rok

Uchwała nr SO - 0953/10/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała nr SO - 0950/25/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Uchwała nr SO - 0955/5/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2018 r.

Uchwała nr SO - 0954/4/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok

Uchwała nr SO - 0951/29/D/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sośnie

Uchwała nr SO - 0957/13/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnie na lata 2019 - 2024

Uchwała nr SO - 0952/13/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2019 rok

Uchwała nr SO - 0953/6/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2018 rok

Uchwała nr SO - 0954/3/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2017 rok

Uchwała nr SO - 0951/51/D/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie za 2018 rok

Uchwała nr SO - 0957/4/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnie na lata 2018 - 2021

Uchwała nr SO - 0952/4/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2018 rok.

Uchwała Nr SO - 0953/11/3/Ka/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2017 roku

Uchwała nr SO - 0955/5/3/Ka/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2016 r.

Uchwała Nr SO - 0954/5/3/Ka/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2016 rok