Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-09-18 13:14
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania - budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 13:14
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania - budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 13:13
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania - budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 13:13
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania - budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 11:43
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolski
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 11:42
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolski
Wykonanie: Marek Zawidzki
Data: 2020-09-18 10:54
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-18 10:54
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:05
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:05
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:04
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:04
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-17 13:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:23
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:22
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:11
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:09
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:05
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:05
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 15:01
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 10:30
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Nieodpłatna pomoc prawna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapisy
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 10:26
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni słonecznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-16 10:26
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni słonecznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-09 13:32
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Gospodarka nieruchomościami » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-07 14:29
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-07 14:28
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-07 14:26
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2020-09-07 14:22
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata