Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-16 13:13
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-16 13:07
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-15 13:18
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-15 13:17
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 13:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Informacja publiczna » Zapytania
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź - Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 13:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Informacja publiczna » Zapytania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stop Aferom w Gminach - Patrzeć Urzędnikom w Gminach na Ręce !!! - Rozliczać z wydatkowania naszych pieniędzy
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 13:09
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Informacja publiczna » Zapytania
Opis zmian: dodanie artykułu: Stop Aferom w Gminach - Patrzeć Urzędnikom w Gminach na Ręce !!! - Rozliczać z wydatkowania naszych pieniędzy
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 12:48
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewidencyjny 238/3, 238/4, 238/5, 256, 260/1 oraz 246, 255, 259/1 w obrębie geodezyjnym Sośnie, gmina Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 10:35
Dział: Gmina » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-10 10:34
Dział: Gmina » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej » Załączniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: załączniki ukryte
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-08 10:21
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Gospodarka nieruchomościami » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-07 13:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 zamówienia - Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-07 13:11
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 zamówienia - Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-07 13:11
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 zamówienia - Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 14:50
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 14:49
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 14:49
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 13:08
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 13:07
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-06 09:00
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-03 09:03
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja WKŁ nr 499 "Sokół" Wrocław - Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-03 09:03
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja WKŁ nr 499 "Sokół" Wrocław - Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-03 08:59
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-03 08:57
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-02 13:21
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Obwieszczenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewidencyjny 238/3, 238/4, 238/5, 256, 260/1 oraz 246, 255, 259/1 w obrębie geodezyjnym Sośnie, gmina Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-02 11:48
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska - etap II
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-02 11:47
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska - etap II
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-01 14:25
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-01 14:23
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Ewidencja ludności / dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Sławomir Dolata
Data: 2021-09-01 12:54
Dział: Informacje Urzędu Gminy » Zamówienia publiczne » Przetargi » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska - etap II
Wykonanie: Sławomir Dolata