Statystyki odwiedzin strony BIP

Gmina
   Strona główna96142
   Statut3104
   Raport o stanie Gminy Sośnie2572
     202317
     2022279
     2021312
     2020350
     2019504
     2018642
   Budżet3521
     Budżet na poszczególne lata2167
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1323
     Sprawozdania i informacje3246
     Wieloletnia Prognoza Finansowa1085
   Podatki4885
     Stawki podatków3748
     Wzory deklaracji i informacji3294
     Wzory pełnomocnictw906
     Zwrot podatku akcyzowego1730
   Pomoc publiczna2224
     202458
     2023187
     2022315
     2021457
     2020550
     2019614
     2018689
     2017854
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)4850
   Jednostki organizacyjne4683
     Wykaz3027
    ›    20171847
     Oświadczenia majątkowe1816
    ›    20181484
    ›    20191267
    ›    2020798
    ›    2021640
    ›    2022720
    ›    2023559
    ›    2024240
     Konkursy na stanowiska kierownicze3269
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze2861
     Oceny zasobów pomocy społecznej720
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 761
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych1330
     Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych495
     Raporty dostępności448
   Dane osobowe2258
     Informacje i dostęp do danych osobowych1009
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1245
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie729
     Deklaracja dostępności818
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności980
     Raport o stanie zapewnienia dostępności1882
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny2489
   Kierownictwo urzędu4373
   Stanowiska pracy w urzędzie15029
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu4109
     2024279
     2023432
     2022521
     2021661
     2020896
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy18279
   Rada Gminy IX kadencji (2024-2029)606
     Informacje ogólne203
     Rada Gminy304
     Komisje Rady Gminy226
     Plany posiedzeń Rady232
     Plany posiedzeń Komisji Rady121
     Imienne wykazy głosowań119
     Interpelacje Radnych84
     Zapytania Radnych91
     Oświadczenia majątkowe233
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023)8938
     Informacje ogólne1680
     Rada Gminy3504
     Komisje Rady Gminy1793
     Plany posiedzeń Rady6519
     Plany posiedzeń Komisji Rady3919
     Imienne wykazy głosowań Radnych3265
     Interpelacje Radnych965
     Zapytania Radnych1026
     Oświadczenia majątkowe3190
    ›    Mirosław Ostojak1846
    ›    Tomasz Chmielecki1338
    ›    Radosław Bojarczuk1444
    ›    Michał Duszyński1382
    ›    Robert Frankowski14652
    ›    Dominik Grobelny1299
    ›    Anna Kahla1097
    ›    Stanisław Kałuża1048
    ›    Zbigniew Kisiński1031
    ›    Paweł Kołeczko1606
    ›    Bronisław Krawiec1251
    ›    Adam Mielcarek796
    ›    Andrzej Mus1024
    ›    Jan Rafalski942
    ›    Mariola Śródka1208
     Informacje ogólne1113
     Rada Gminy1534
     Komisje Rady Gminy1227
     Plany posiedzeń Rady2031
     Plany posiedzeń Komisji Rady2876
    ›    20171187
     Oświadczenia majątkowe1225
    ›    20181357
   Uchwały Rady Gminy6216
   Inne akty Rady Gminy173
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta7926
   Sprawozdania i informacje finansowe737
   Obwieszczenia4836
     20241115
     20231134
     20222050
     20212694
     20202497
     20194123
     20184550
     20171145
   Zawiadomienia, opinie i postanowienia4790
     2024474
     2023879
     20223154
     20212537
     20203810
     20192164
     20182014
     2017587
   Ostrzeżenia meteorologiczne617
     2024257
     2023547
     2022948
     2021680
   Nabór pracowników5424
     2024532
     2023383
     20211266
     20201952
     20192343
     2018869
     20173217
   Gospodarka nieruchomościami3630
     20241239
     20232105
     20221623
     20211144
     20201284
     20193146
     2018/20175452
   Zamówienia publiczne30154
    ›    2018/201731088
     Przetargi20387
    ›    201918343
    ›    202018384
    ›    202120631
    ›    202212926
    ›    20232601
    ›    2024186
    ›    2018/201725025
     Zapytania o cenę9556
    ›    201920303
    ›    202015628
    ›    202126836
    ›    20221033
    ›    202487
     Zamówienia z wolnej ręki575
    ›    2021330
    ›    2022384
    ›    2023176
   Zagospodarowanie przestrzenne6871
   Ochrona środowiska3873
   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków1449
   Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej 1424
   Gospodarka odpadami komunalnymi4647
   Działalność gospodarcza1976
   Sprzedaż napojów alkoholowych2215
   Ewidencja ludności / dowody osobiste2260
   Urząd Stanu Cywilnego4426
   Organizacje pozarządowe1435
     2024133
     2023346
     2022269
     2021369
     2020604
     2019715
     2018/20172007
   Młodociani pracownicy1845
   Rejestr Instytucji Kultury1948
   Petycje1913
     Informacje o rozpatrzonych petycjach208
   Informacja publiczna2287
     Udostępnienie informacji publicznej915
   Nieodpłatna pomoc prawna1960
   Wybory i referenda4134
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024265
     Wybory samorządowe 20243144
     Referendum ogólnokrajowe 2023147
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023570
     Wybory Ławników 2023123
     Wybory Prezydenta RP 20203100
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20192111
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191633
     Wybory Samorządowe 201810454
   Spisy883
     Powszechny spis rolny 2020958
     Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021488
   Cyberbezpieczeństwo694
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza2257
   Redakcja biuletynu1462
   Rejestr zmian1544
Łączna liczba odwiedzin:744634