Statystyki odwiedzin strony BIP

Gmina
   Strona główna85402
   Statut2571
   Raport o stanie Gminy Sośnie1799
     202282
     2021196
     2020271
     2019408
     2018519
   Budżet2927
     Budżet na poszczególne lata1782
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1190
     Sprawozdania i informacje2606
     Wieloletnia Prognoza Finansowa884
   Podatki4180
     Stawki podatków3274
     Wzory deklaracji i informacji2952
     Wzory pełnomocnictw793
     Zwrot podatku akcyzowego1465
   Pomoc publiczna1865
     202345
     2022197
     2021354
     2020418
     2019508
     2018592
     2017764
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)3726
   Jednostki organizacyjne3996
     Wykaz2642
    ›    20171695
     Oświadczenia majątkowe1527
    ›    20181344
    ›    20191125
    ›    2020662
    ›    2021491
    ›    2022464
    ›    2023246
     Konkursy na stanowiska kierownicze2658
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze2324
     Oceny zasobów pomocy społecznej580
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 602
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych1010
     Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych320
     Raporty dostępności333
   Dane osobowe1835
     Informacje i dostęp do danych osobowych872
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami809
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie611
     Deklaracja dostępności709
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności838
     Raport o stanie zapewnienia dostępności1753
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny1882
   Kierownictwo urzędu3151
   Stanowiska pracy w urzędzie12027
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu3384
     2023122
     2022394
     2021581
     2020774
     20191842
     20181255
     20171562
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy13383
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023)7612
     Informacje ogólne1426
     Rada Gminy2755
     Komisje Rady Gminy1526
     Plany posiedzeń Rady5125
     Plany posiedzeń Komisji Rady3044
     Imienne wykazy głosowań Radnych2400
     Interpelacje Radnych825
     Zapytania Radnych868
     Oświadczenia majątkowe2571
    ›    Mirosław Ostojak1555
    ›    Tomasz Chmielecki1038
    ›    Radosław Bojarczuk1187
    ›    Michał Duszyński1066
    ›    Robert Frankowski926
    ›    Dominik Grobelny1095
    ›    Anna Kahla931
    ›    Stanisław Kałuża872
    ›    Zbigniew Kisiński869
    ›    Paweł Kołeczko1339
    ›    Bronisław Krawiec1020
    ›    Adam Mielcarek663
    ›    Andrzej Mus838
    ›    Jan Rafalski773
    ›    Mariola Śródka938
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018)1101
     Informacje ogólne979
     Rada Gminy1405
     Komisje Rady Gminy1117
     Plany posiedzeń Rady1809
     Plany posiedzeń Komisji Rady2525
    ›    20171092
     Oświadczenia majątkowe1129
    ›    20181193
   Uchwały Rady Gminy5297
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta6801
   Sprawozdania i informacje finansowe295
   Obwieszczenia3807
     2023538
     20221573
     20212093
     20202058
     20193599
     20184049
     2017929
   Zawiadomienia, opinie i postanowienia3913
     2023441
     20222208
     20212025
     20203165
     20191720
     20181857
     2017472
   Ostrzeżenia meteorologiczne267
     2023125
     2022417
     2021353
   Nabór pracowników4442
     2023101
     20211110
     20201766
     20192201
     2018685
     20173072
   Gospodarka nieruchomościami2781
     2023675
     20221504
     2021893
     20201030
     20192793
     2018/20175034
   Zamówienia publiczne26509
    ›    2018/201728983
     Przetargi18286
    ›    201917010
    ›    202016878
    ›    202117976
    ›    202211583
    ›    20231748
    ›    2018/201724404
     Zapytania o cenę7874
    ›    201919804
    ›    202015041
    ›    202125199
    ›    2022867
     Zamówienia z wolnej ręki400
    ›    2021234
    ›    2022176
    ›    202327
   Zagospodarowanie przestrzenne5884
   Ochrona środowiska2676
   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków912
   Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej 695
   Gospodarka odpadami komunalnymi3784
   Działalność gospodarcza1489
   Sprzedaż napojów alkoholowych1684
   Ewidencja ludności / dowody osobiste1695
   Urząd Stanu Cywilnego3520
   Organizacje pozarządowe1058
     202395
     2022176
     2021246
     2020483
     2019602
     2018/20171710
   Młodociani pracownicy1315
   Rejestr Instytucji Kultury1404
   Petycje1332
     Informacje o rozpatrzonych petycjach99
   Informacja publiczna1765
     Udostępnienie informacji publicznej757
   Nieodpłatna pomoc prawna1494
   Wybory i referenda3111
     Referendum ogólnokrajowe 202315
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023102
     Wybory Ławników 202330
     Wybory Prezydenta RP 20202713
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20191762
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191357
     Wybory Samorządowe 20189702
   Spisy472
     Powszechny spis rolny 2020846
     Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021377
   Cyberbezpieczeństwo175
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza1870
   Redakcja biuletynu1105
   Rejestr zmian1095
Łączna liczba odwiedzin:621611