Statystyki odwiedzin strony BIP

Gmina
   Strona główna63706
   Statut1700
   Raport o stanie Gminy Sośnie1097
     202073
     2019255
     2018357
   Budżet2039
     Budżet na poszczególne lata1158
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej750
     Sprawozdania i informacje1741
     Wieloletnia Prognoza Finansowa526
   Podatki2940
     Stawki podatków2094
     Wzory deklaracji i informacji1941
     Wzory pełnomocnictw575
     Zwrot podatku akcyzowego841
   Pomoc publiczna1219
     2021101
     2020237
     2019370
     2018429
     2017583
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)2168
   Jednostki organizacyjne2835
     Wykaz2019
    ›    20171426
     Oświadczenia majątkowe1030
    ›    20181095
    ›    2019909
    ›    2020383
    ›    2021154
     Konkursy na stanowiska kierownicze1601
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze1547
     Oceny zasobów pomocy społecznej379
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 366
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych490
     Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych106
     Raporty dostępności66
   Dane osobowe1208
     Informacje i dostęp do danych osobowych545
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami302
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie403
     Deklaracja dostępności509
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności617
     Raport o stanie zapewnienia dostępności1459
   Ostrzeżenia meteorologiczne124
     2021216
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny1282
   Kierownictwo urzędu2060
   Stanowiska pracy w urzędzie6662
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu2462
     2021223
     2020565
     20191632
     20181084
     20171336
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy7966
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023)5321
     Informacje ogólne1003
     Rada Gminy1827
     Komisje Rady Gminy1081
     Plany posiedzeń Rady2726
     Plany posiedzeń Komisji Rady1833
     Imienne wykazy głosowań Radnych1328
     Interpelacje Radnych575
     Zapytania Radnych638
     Oświadczenia majątkowe1811
    ›    Mirosław Ostojak1125
    ›    Tomasz Chmielecki697
    ›    Radosław Bojarczuk812
    ›    Michał Duszyński658
    ›    Robert Frankowski560
    ›    Dominik Grobelny701
    ›    Anna Kahla569
    ›    Stanisław Kałuża555
    ›    Zbigniew Kisiński519
    ›    Paweł Kołeczko861
    ›    Bronisław Krawiec640
    ›    Adam Mielcarek443
    ›    Andrzej Mus536
    ›    Jan Rafalski491
    ›    Mariola Śródka640
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018)733
     Informacje ogólne726
     Rada Gminy1169
     Komisje Rady Gminy918
     Plany posiedzeń Rady1374
     Plany posiedzeń Komisji Rady1705
    ›    2017912
     Oświadczenia majątkowe944
    ›    2018996
   Uchwały Rady Gminy3658
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta4768
   Obwieszczenia2083
     2021669
     20201411
     20192709
     20183271
     2017563
   Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia2386
     2021605
     20202039
     20191145
     20181554
     2017265
   Nabór pracowników3085
     2021460
     20201475
     20191941
     2018438
     20172828
   Gospodarka nieruchomościami1725
     2021408
     2020748
     20192205
     2018/20174017
   Zamówienia publiczne16345
    ›    2018/201725185
     Przetargi10118
    ›    201914669
    ›    202013460
    ›    20217348
    ›    2018/201723271
     Zapytania o cenę3970
    ›    201919086
    ›    202014098
    ›    202111012
   Zagospodarowanie przestrzenne3027
   Ochrona środowiska1017
   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków29
   Gospodarka odpadami komunalnymi2322
   Działalność gospodarcza889
   Sprzedaż napojów alkoholowych916
   Ewidencja ludności / dowody osobiste852
   Urząd Stanu Cywilnego2123
   Organizacje pozarządowe601
     202167
     2020321
     2019439
     2018/20171297
   Młodociani pracownicy843
   Rejestr Instytucji Kultury883
   Petycje877
   Informacja publiczna1161
     Udostępnienie informacji publicznej452
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej305
     Zapytania10
   Nieodpłatna pomoc prawna652
   Wybory2706
     Wybory Prezydenta RP 20202169
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20191364
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191028
     Wybory Samorządowe 20188981
   Spisy120
     Powszechny spis rolny555
     Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021103
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza914
   Redakcja biuletynu723
   Rejestr zmian771
Łączna liczba odwiedzin:417059