Statystyki odwiedzin strony BIP

Gmina
   Strona główna51324
   Statut1205
   Raport o stanie Gminy Sośnie629
     201989
     2018231
   Budżet1606
     Budżet na poszczególne lata940
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej551
     Sprawozdania i informacje1195
     Wieloletnia Prognoza Finansowa388
   Podatki2296
     Stawki podatków1468
     Wzory deklaracji i informacji1474
     Wzory pełnomocnictw379
     Zwrot podatku akcyzowego538
   Pomoc publiczna968
     2020121
     2019259
     2018287
     2017483
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)1601
   Jednostki organizacyjne2342
     Wykaz1596
    ›    20171221
     Oświadczenia majątkowe852
    ›    2018881
    ›    2019719
    ›    2020190
     Konkursy na stanowiska kierownicze1119
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze1131
     Oceny zasobów pomocy społecznej247
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 228
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych280
   Dane osobowe888
     Informacje i dostęp do danych osobowych355
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny952
   Kierownictwo urzędu1546
   Stanowiska pracy w urzędzie4374
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu2048
     2020272
     20191460
     2018946
     20171168
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy6064
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023)4079
     Informacje ogólne782
     Rada Gminy1315
     Komisje Rady Gminy834
     Plany posiedzeń Rady1782
     Plany posiedzeń Komisji Rady1063
     Imienne wykazy głosowań Radnych794
     Interpelacje Radnych428
     Zapytania Radnych483
     Oświadczenia majątkowe1468
    ›    Mirosław Ostojak877
    ›    Tomasz Chmielecki505
    ›    Radosław Bojarczuk605
    ›    Michał Duszyński477
    ›    Robert Frankowski353
    ›    Dominik Grobelny446
    ›    Anna Kahla372
    ›    Stanisław Kałuża373
    ›    Zbigniew Kisiński339
    ›    Paweł Kołeczko604
    ›    Bronisław Krawiec429
    ›    Adam Mielcarek294
    ›    Andrzej Mus360
    ›    Jan Rafalski333
    ›    Mariola Śródka423
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018)546
     Informacje ogólne577
     Rada Gminy946
     Komisje Rady Gminy773
     Plany posiedzeń Rady1042
     Plany posiedzeń Komisji Rady1177
    ›    2017790
     Oświadczenia majątkowe803
    ›    2018862
   Uchwały Rady Gminy2876
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta3727
   Obwieszczenia1506
     2020747
     20192014
     20182715
     2017344
   Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia1717
     20201073
     2019808
     20181435
     2017170
   Nabór pracowników2363
     2020792
     20191804
     2018340
     20172653
   Gospodarka nieruchomościami1202
     2020451
     20191762
     2018/20173168
   Zamówienia publiczne11091
    ›    2018/201722642
     Przetargi4866
    ›    201913007
    ›    20204799
    ›    2018/201721914
     Zapytania o cenę1951
    ›    201918080
    ›    20208131
   Zagospodarowanie przestrzenne2106
   Ochrona środowiska555
   Gospodarka odpadami komunalnymi1646
   Działalność gospodarcza621
   Sprzedaż napojów alkoholowych641
   Ewidencja ludności / dowody osobiste364
   Urząd Stanu Cywilnego1373
   Organizacje pozarządowe419
     2020193
     2019312
     2018/2017980
   Młodociani pracownicy587
   Rejestr Instytucji Kultury597
   Petycje670
   Informacja publiczna899
     Udostępnienie informacji publicznej331
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej223
   Nieodpłatna pomoc prawna398
   Wybory2436
     Wybory Prezydenta RP 20201661
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20191036
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019772
     Wybory Samorządowe 20188403
   Powszechny spis rolny208
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza602
   Redakcja biuletynu499
   Rejestr zmian595
Łączna liczba odwiedzin:299031