Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory samorządowe 2024

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 2 marca 2024

Dyżury: Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Sośnie w wyborach organów samorządu terytorialnego są: 1. w dniach 7,8,11,12,13 marca 2024 r. w godz. od 14:00 do 15:00 2. w dniu 14 marca 2024 r. w godz. od 14:00 do 16:00

Utworzony: 2024-03-04 | Zmodyfikowany: 2024-03-04 15:14

2. Imienne wykazy głosowań Radnych

LXIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2024-03-04 | Zmodyfikowany: 2024-03-04 09:32

3. Wybory samorządowe 2024

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 28 lutego 2024 r.

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-29 | Zmodyfikowany: 2024-02-29 09:11

4. Wybory samorządowe 2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach powołanej w celu przeprowadzenia wyb...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-28 | Zmodyfikowany: 2024-02-28 16:36

5. Transmisja Sesji Rady Gminy

LXIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2024-02-28 | Zmodyfikowany: 2024-02-28 13:29

6. 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości...

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji z dnia 28 lutego 2023 roku znak PB.6733.10.2023.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Rodzaj inwest...

Utworzony: 2024-02-28 | Zmodyfikowany: 2024-02-28 12:08

7. Plany posiedzeń Rady

LXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 28 lutego 2024 roku o godzinie 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr LXIII/2024 z sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2024 r. IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Soś...

Utworzony: 2024-02-21 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 12:27

8. Wybory samorządowe 2024

POSTANOWIENIE NR 257/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r....

Postanowienie w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 09:12

9. 2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - elektroenergetyczna linia kablowa nn

Sośnie, dnia 26.02.2024 r. PB.6733.4.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ...

Utworzony: 2024-02-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 11:37

10. 2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - elektroenergetyczna linia kablowa nn

Sośnie, dnia 22.02.2024 r. PB.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ...

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 11:03

11. Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek

Od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Sośnie (pokój nr 11) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie pytania dotyczące wypełnienia wniosku można kierować do Pana Marka Zawidzkiego pod nr telefonu: 62 739 39 16 Wniosek w załącznikach. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego Tożsamość administratora Administratorem jes...

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 10:36

12. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:00 wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie. Głównym tematem będzie omówienie uchwał, które będą przedmiotem nadchodzącej sesji Rady Gminy Sośnie. Przewodniczący Rady /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2024-02-21 | Zmodyfikowany: 2024-02-21 09:13

13. Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Sołectwa Gminy Sośnie

SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA KOMISJA REWIZYJNA Bogdaj Nowosielska Danuta tel. 505095508 Anna Bargenda Robert Kołeczko Piotr Moskal Walentyna Mundra Małgorzata Pachura Krzysztof Piaskowski Zofia Płokarz Mieczysław Płókarz Sabina Płókarz Marzena Siof Bożena Moskal Anna Kołeczko Florian Mundry Chojnik Rudnik Jan tel. 530727615 Olga Bednarek Lidia Chleboś Wiesław Daszczyk Adam Mielcarek Wioletta Musialska Jerzy Zawielak Magdalena Filipiak Joanna Głodek Krzysztof Zawielak Cieszyn Plewa Maria tel....

Utworzony: 2017-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-02-20 13:12

14. 2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zagospodarowanie samorządowego placu w m. B...

Sośnie, dnia 20.02.2024 r. PB.6733.3.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ...

Utworzony: 2024-02-20 | Zmodyfikowany: 2024-02-20 12:00

15. 2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zagospodarowanie samorządowego placu w miej...

Sośnie, dnia 20.02.2024 r. PB.6733.2.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ...

Utworzony: 2024-02-20 | Zmodyfikowany: 2024-02-20 11:58

16. Wybory samorządowe 2024

Informacje

informacje w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-08 | Zmodyfikowany: 2024-02-08 13:38

17. Wybory samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrowskiego z dnia 6 lutego 2024 roku - informacje o okręgac...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-08 | Zmodyfikowany: 2024-02-08 09:00

18. Wybory samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 lutego 2024 roku - informacja o okręgach w...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Numer okręgu wyborczeg...

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-06 14:42

19. Wybory samorządowe 2024

Postanowienie nr 52/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 5 lutego 2024 r. z...

Postanowienie w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-06 13:23

20. 2024

Silny wiatr ważność od godz. od godz. 14:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 07.0...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-06 13:22