Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadz...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 14:00

2. 2023

Obwieszczenie o postanowieniu - Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 383, 38...

Sośnie, dnia 2023-03-30 OS.6220.12.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., 1029 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że po...

Utworzony: 2023-03-30 | Zmodyfikowany: 2023-03-30 13:11

3. 2023

2023

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 14:36

4. 2023

Przymrozki ważność od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 (pr...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2023-03-27 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 14:40

5. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania za IV kwartał 2022

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:54

6. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:49

7. Konkursy na stanowiska kierownicze

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszen...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/929416/Zarzadzenie-27_2023

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 14:11

8. Konkursy na stanowiska kierownicze

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszen...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/929413/Zarzadzenie-26_2023

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 14:08

9. 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszen...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/929392/Zarzadzenie-25_2023

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 14:05

10. 2023

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - obiekty infrastruktury technicznej zlokaliz...

Sośnie, dnia 23.03.2023 r. PB.6733.2.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokaliza...

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 13:07

11. 2023

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa farmy fo...

Postanowienie w załączeniu.

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 10:16

12. 2023

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszen...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/928780/Zarzadzenie-29_2023

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 10:09

13. 2023

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów dz. nr 260

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e9fe3a2e-bcb8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9fe3a2e-bcb8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa nawierzchni drogi gm...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:27

14. 2023

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 235

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c6940ca6-bcbf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6940ca6-bcbf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa nawierzchni drogi gm...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:27

15. 2023

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Boczna

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d990a95c-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d990a95c-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa nawierzchni drogi gm...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:27

16. 2023

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik dz. nr 286

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c157e3f8-c18f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c157e3f8-c18f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa nawierzchni drogi gm...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:26

17. 2023

Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmieciarki z napędem niskoemisyjnym

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8be5935f-be6b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be5935f-be6b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmiec...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:22

18. 2023

Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8a7082fa-a915-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a7082fa-a915-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa budynku Zespołu Szkół w ...

Utworzony: 2023-03-10 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:14

19. 2023

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - elektroenergetyczne linie kablowe i napowie...

Sośnie, dnia 21.03.2023 r. PB.6733.3.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokaliza...

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 12:12

20. Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Sośniach Kierownik USC: Joanna Banaszak-Graja adres: 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47 pokój nr: 6 godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 telefon: 62 739 39 32; e-mail: usc@sosnie.pl Nr konta bankowego na które dokonuje się wpłaty opłaty skarbowej: URZĄD GMINY W SOŚNIACH 77840900010100063520000002 Międzynarodowy pełny numer konta dla osób dokonujących opłaty skarbowej poza granicami Polski: SWIFT: GBWCPLPP PL 77840900010100063520000002 Do zadań Urzę...

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 14:09