Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Odpowiedzi na pytania - budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopol...

Treść w załączniku

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 13:14

2. 2020

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolski

Obwieszczenie w załączniku.

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:42

3. 2020

Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 10:54

4. 2020

Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150

Zmiana w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:05

5. 2020

Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska...

Zmiana w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:04

6. 2020

Zmiana treści SIWZ - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz...

Zmiana w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:02

7. 2020

Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150

Ogłoszenie nr 586077-N-2020 Gmina Sośnie: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionyc...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 15:23

8. 2020

Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2

Ogłoszenie nr 586060-N-2020 Gmina Sośnie: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalnoś...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 15:10

9. 2020

Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, ...

Ogłoszenie nr 586049-N-2020 Gmina Sośnie: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dz...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 15:05

10. Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w celu skorzystania z pomocy prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 539 526 070 Zapisy odbywają się w dniach: wtorek (godz. 12.00-14.00) czwartek (godz. 12.00-14.00)

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 10:29

11. 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 10:26

12. 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sporzą...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/654009/Zarz%C4%85dzenie-59_2020

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 13:31

13. 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 14:28

14. 2020

Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m....

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 14:22

15. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wodna dz. nr 1010 i 288

Ogłoszenie nr 582021-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wodna dz. nr 1010 i 288 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalnoś...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 12:37

16. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Akacjowa

Ogłoszenie nr 581981-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Akacjowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrę...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 12:10

17. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 225

Ogłoszenie nr 581759-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 225 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnion...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 15:30

18. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej w...

Ogłoszenie nr 581748-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej w m. Sośnie dz. nr 183/4 i 209/7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 15:06

19. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna i Okrężna dz. nr 91, ...

Ogłoszenie nr 581742-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna i Okrężna dz. nr 91, 96 i 104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, l...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 14:59

20. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 92 i 93

Ogłoszenie nr 581725-N-2020 Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 92 i 93 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 14:45