Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Transmisja Sesji Rady Gminy

LIX Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2023-09-28 | Zmodyfikowany: 2023-09-29 10:02

2. 2023

2023

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-09-27 14:19

3. Plany posiedzeń Rady

LIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 28 września 2023 roku o godzinie 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr LVIII/2023 z sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r. IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy So...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-27 13:29

4. 2023

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarz...

Sośnie, 26.09.2023r. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie „Nadal Razem” na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Stowarzyszenie „Nadal Razem” , Sośnie ul. Dębowa 17, 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustaw...

Utworzony: 2023-09-26 | Zmodyfikowany: 2023-09-26 13:24

5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Postanowienie Nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 września 2023 ...

Postanowienie wraz z załącznikiem w załączeniu.

Utworzony: 2023-09-26 | Zmodyfikowany: 2023-09-26 11:39

6. 2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Programu współpracy...

Sośnie, 25.09.2023 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Sośnie w dniu 26 lipca 2023 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu w...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:24

7. 2023

Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłos...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/982851/Zarzadzenie-87_2023

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:21

8. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Informacja o warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego

Informacja o warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego - art. 37a §1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) INFORMACJA WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym, zar...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 11:02

9. Plany posiedzeń Komisji Rady

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Ko...

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Głównym tematem będzie omówienie uchwał, które będą przedmiotem nadchodzącej sesji Rady Gminy Sośnie. Przewodniczący Rady /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 14:13

10. 2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w pow...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 10:10

11. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II - losowanie w komisjach wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 września 2023 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Sośnie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu II informuje, co następuje: § 1 W dniu 20 wrześni...

Utworzony: 2023-09-19 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 08:30

12. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 14 września 2023 roku - obwody głosowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 14 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Sośnie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzec...

Utworzony: 2023-09-14 | Zmodyfikowany: 2023-09-14 14:44

13.

Gospodarka odpadami zalaczniki

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2023-09-14 14:43

14. 2023

Burze z gradem ważność od godz. 15:00 dnia 13.09.2023 do godz. 20:00 dnia 13.09.2023...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 14:24

15. 2023

Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłos...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/978495/Zarzadzenie-85_2023

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 09:05

16. 2023

Upał ważność od godz. 14:00 dnia 11.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023 (prawdopo...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 08:45

17. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów Analiza stanu gospodarki...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 13:05

18. Referendum ogólnokrajowe 2023

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu ref...

Uchwała dostępna pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/du/2023/1636

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 15:12

19. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w CRW

Klauzula w załączeniu.

Utworzony: 2023-09-06 | Zmodyfikowany: 2023-09-06 12:33

20. Wykaz

Jednostki organizacyjne Gminy Sośnie

Jednostki L.p. Nazwa Jednostki Kierownik jednostki Kontakt 1. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 47 Arleta Zadka - dyrektor cuw@sosnie.pl www.cuw-sosnie.4bip.pl tel. 62 739 17 11 2. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 29 Dorota Kurzawska - dyrektor biblioteka@sosnie.pl www.gokibiblioteka-sosnie.4bip.pl tel. 62 739 10 36 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 41 Renata Wiertelak - kie...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2023-09-06 09:09