artykuł nr 6

Obwieszczenie - wygaśnięcie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
ObwieszczenieMB
artykuł nr 7

Badania wody pitnej w 2019 roku

Wyniki w załączeniu.

artykuł nr 8

Wnioski i zgłoszenia

Dostępne podkategorie:
2023
2022
2021