artykuł nr 1

Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert oraz unieważnieniu postępowania - budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Unieważnienie86 KB
artykuł nr 2

WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO - Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

Wezwanie w załączeniu.

Załączniki:
WezwanieMB
artykuł nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja87 KB
artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert - Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

Sośnie, dnia 11.02.2021 roku

Gmina Sośnie

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

 

ZP.271.20.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.02.2021 roku o godzinie 9:15.

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto

okres gwarancji

termin wykonania

warunki płatności

 

1

ENVIROTECH

Sp z o.o.

 

ul. Jana Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

 

13 407 000,00

 

60 m-cy

 

30.06.2022

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

 

2

Konsorcjum

Lider: Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA – Janusz Przybył

Członek: EKO-NAJ Artur Różewicz

 

 

ul. Kozieniecka 26

62-800 Kalisz

 

ul. Sosnowa 5A

62-800 Kalisz

 

 

14 870 700,00

 

 

60 m-cy

 

 

30.06.2022

 

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

3

 

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.

ul. Warszawska 109

28-366 Małogoszcz

 

13 165 920,00

 

60 m-cy

 

30.06.2022

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

 

4

 

Konsorcjum

Lider: PTB NICKEL Sp. z o.o.

 

Członek: PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o.

 

Jelonek k/Poznania ul. Obornicka 6B

62-002 Suchy Las

Jelonek k/Poznania ul. Obornicka 6B

62-002 Suchy Las

 

 

11 435 310,00

 

 

60 m-cy

 

 

30.06.2022

 

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

5

 

HYDRO-MARKO

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

 

12 881 790,00

 

60 m-cy

 

30.06.2022

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

6

 

INSTALATORSTWO C.O. WOD-KAN I GAZOWE

Marek Kowalski

Boników ul. Szkolna 1

63-430 Odolanów

 

9 871 000,00

 

60 m-cy

 

30.06.2022

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.020.000,00 zł

artykuł nr 5

Protokół z otwarcia ofert - Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 11.02.2021 r. godz. 9:15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający: Gmina Sośnie, reprezentowany przez komisję przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący: Anna Wojciechowska-Girus,

  2. Członek: Martyna Rychlik,

  3. Członek: Sławomir Dolata

 

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, Sala Sesyjna

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 10 020 000,00 zł.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert załączono do niniejszego protokołu.

 

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

 

Zatwierdzam

 

z up. Wójta

/-/ Dariusz Berek

Zastępca Wójta

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017