artykuł nr 1

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp na działkach o nr. ewid. 280/2, 280/3, obręb Granowiec, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie xades6 KB
Postanowienie40 KB