artykuł nr 1

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa farmy fotowoltaicznej składającą się z niezależnych bloków o łącznej mocy do 60 MW, na działkach o numerach ewid. 383, 386, 390 i 472/2 obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie183 KB