artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 10.10.2018

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 10 października 2018 r. o godz. 800 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu.

2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

3. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

4. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu

/-/ Jan Rafalski