artykuł nr 1

Interpelacja radnego Michała Duszyńskiego z dnia 27.02.2020

Pismo w załączniku.