artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sośnie

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak