artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom