artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży