artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat