artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie308 KB