artykuł nr 1

Opinia sanitarna - wykonanie stawu ziemnego o funkcji rekreacyjnej na działce nr 402, obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia255 KB