artykuł nr 1

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 257, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie133 KB