artykuł nr 1

Oświadczenia i świadectwa

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.