artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie338 KB