artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 22/02022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom