artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym