artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym