artykuł nr 1

Zarządzenie NR 31/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym