artykuł nr 1

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie

Zastępca Wójta Gminy Sośnie – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Sośniach informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Sośnie, 9 lutego 2021 r.

Zastępca Wójta

/-/ Dariusz Berek