artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałkowskie

Sośnie, dnia 4 lutego 2021 r.


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: Wykonania prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałkowskie

 

 

Zamawiający, Gmina Sośnie, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację ww. zadania (ZP.271.1.2021).

 

 

 

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik


 

Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018/2017