artykuł nr 1

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja351 KB