artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018/2017