artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie173 KB