artykuł nr 1

Protokół z otwarcia ofert - otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Protokół w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik35 KB