artykuł nr 1

Postanowienie nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie410 KB