artykuł nr 1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie175 KB