artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Sośnie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie227 KB