artykuł nr 1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie172 KB