artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży