artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie600 KB