artykuł nr 6

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 10.08.2018

Sośnie, dnia 09.08.2018 r.

 

 

Szanowny/a Pan/i

  wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1430 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

/-/ Dominik Grobelny

artykuł nr 7

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznychi Bezpieczeństwa

 

Szanowny Pan/Pani

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 1430 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu,

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

/-/ Adam Harlak  

artykuł nr 8

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 25.07.2018

 

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 1200 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

Zbiórka przed budynkiem szkoły w miejscowości Cieszyn.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

/-/ Dominik Grobelny

 

artykuł nr 9

Posiedzenie Komisji Budżetu 27.06.2018

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 830 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu

 

/-/ Jan Rafalski

artykuł nr 10

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 23.05.2018

Szanowny/a Pan/i

wszyscy

Radny/a Rady Gminy Sośnie

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że:

w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu,

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

/-/ Adam Harlak