artykuł nr 1

Kadencja 2014 - 2018

Przewodniczący

Mirosław Ostojak

 

Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Chmielecki

 

Radni

 

Dominik Grobelny

Adam Harlak

Stanisław Kałuża

Zbigniew Kisiński

Bronisław Krawiec

Roman Lulek

Adam Mielcarek

Andrzej Mus

Jan Rafalski

Michał Szczepaniak

Mariola Śródka

Elżbieta Walotka

Grzegorz Wieczorek