artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Sośnie

Komisja Budżetu Rady Gminy Sośnie
1. Jan Rafalski - Przewodniczący
2. Adam Mielcarek - Wiceprzewodniczący
3. Adam Harlak
4. Zbigniew Kisiński
5. Roman Lulek
6. Andrzej Mus
7. Mariola Śródka
8. Grzegorz Wieczorek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Gminy Sośnie
1. Dominik Grobelny - Przewodniczący
2. Zbigniew Kisiński - Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Kałuża
4. Roman Lulek
5. Elżbieta Walotka

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Gminy Sośnie
1. Adam Harlak - Przewodniczący
2. Elżbieta Walotka - Wiceprzewodniczący
3. Bronisław Krawiec
4. Adam Mielcarek
5. Michał Szczepaniak
6. Jan Rafalski

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sośnie
1. Elżbieta Walotka - Przewodniczący
2. Andrzej Mus - Wiceprzewodniczący
3. Dominik Grobelny
4. Mariola Śródka
5. Grzegorz Wieczorek

Komisja Rewizyjna
1. Stanisław Kałuża - Przewodniczący
2. Bronisław Krawiec - Zastępca przewodniczącego
3. Michał Szczepaniak