artykuł nr 1

Posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie 21 maja 2024

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach od godziny 12:00 odbywać się będą posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie.

Tematem posiedzeń będzie wybór zastępców przewodniczących wszystkich komisji rady oraz omówienie uchwał, które będą przedmiotem nadchodzącej sesji Rady Gminy Sośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Tomasz Chmielecki