artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Sośnie

Komisja Rewizyjna

1) Bronisław Krawiec - Przewodniczący,

2)  Łukasz Koniuch - Członek,

3)  Robert Zydorczak - Członek.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Wioletta Musialska - Przewodnicząca,

2) Łukasz Bruder - Członek,

3) Hanna Śniadek - Członek.

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1)  Anna Jakubczyk - Przewodnicząca,

2) Robert Frankowski - Członek,

3) Łukasz Koniuch - Członek,

4) Andrzej Mus - Członek,

5) Jan Rafalski - Członek,

6) Elżbieta Walotka - Członek,

7) Robert Zydorczak - Członek.

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

1)  Łukasz Koniuch - Przewodniczący,

2) Radosław Bojarczuk - Członek,

3) Łukasz Bruder - Członek,

4) Bożena Moskal - Członek,

5) Wioletta Musialska - Członek,

6) Krystian Pyrka - Członek,

7) Elżbieta Walotka - Członek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

1) Hanna Śniadek - Przewodnicząca,

2)  Robert Frankowski - Członek,

3) Anna Jakubczyk - Członek,

4) Bronisław Krawiec - Członek,

5) Krystian Pyrka - Członek,

6) Jan Rafalski - Członek,

7) Elżbieta Walotka - Członek.