artykuł nr 1

Rada Gminy Sośnie w kadencji 2024 - 2029

1. Tomasz Chmielecki - Przewodniczący Rady

2. Radosław Bojarczuk - Wiceprzewodniczący Rady

3. Łukasz Bruder

4. Robert Frankowski

5. Anna Jakubczyk

6. Łukasz Koniuch

7. Bronisław Krawiec

8. Bożena Moskal

9. Andrzej Mus

10. Wioletta Musialska

11. Krystian Pyrka

12. Jan Rafalski

13. Hanna Śniadek

14. Elżbieta Walotka

15. Robert Zydorczak