artykuł nr 41

XXVI Sesja Rady Gminy Sośnie

 

artykuł nr 42

XXV Sesja Rady Gminy Sośnie

 

artykuł nr 43

XXIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Część II transmisji: 

Część I transmisji: 

 

artykuł nr 44

XXIII Sesja Rady Gminy Sośnie

 

artykuł nr 45

XXII Sesja Rady Gminy Sośnie