artykuł nr 11

XLIV Sesja Rady Gminy Sośnie cz.2

 

artykuł nr 12

XLIV Sesja Rady Gminy Sośnie

 

 

artykuł nr 13

XLIII Sesja Rady Gminy Sośnie

 

artykuł nr 14

XLII Sesja Rady Gminy Sośnie cz.3

 

artykuł nr 15

XLII Sesja Rady Gminy Sośnie cz.2