artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Sośnie

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1) Jan Rafalski - Przewodniczący,

2) Anna Kahla - Zastępca Przewodniczącego,

3) Michał Duszyński,

4) Zbigniew Kisiński,

5)  Paweł Kołeczko,

6)  Andrzej Mus,

7)  Mariola Śródka,

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

1) Stanisław Kałuża - Przewodniczący,

2) Radosław Bojarczuk - Zastępca Przewodniczącego,

3) Robert Frankowski,

4) Dominik Grobelny,

5) Anna Kahla,

6) Adam Mielcarek,

7)  Mariola Śródka,

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

1) Dominik Grobelny - Przewodniczący,

2) Paweł Kołeczko - Zastępca Przewodniczącego,

3) Tomasz Chmielecki,

4) Robert Frankowski,

5)  Jan Rafalski,

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Adam Mielcarek - Przewodniczący,

2) Andrzej Mus - Zastępca Przewodniczącego,

3) Radosław Bojarczuk,

4) Stanisław Kałuża,

5) Bronisław Krawiec,

 

Komisja Rewizyjna

1) Bronisław Krawiec - Przewodniczący,

2) Zbigniew Kisiński - Zastępca Przewodniczącego,

3) Michał Duszyński.