artykuł nr 1

Rada Gminy Sośnie w kadencji 2018-2023

1. Mirosław Ostojak - Przewodniczący Rady

2. Tomasz Chmielecki - Wiceprzewodniczący Rady

3. Radosław Bojarczuk

4. Michał Duszyński

5. Robert Frankowski

6. Dominik Grobelny

7. Anna Kahla

8. Stanisław Kałuża

9. Zbigniew Kisiński

10. Paweł Kołeczko

11. Bronisław Krawiec

12. Adam Mielcarek

13. Andrzej Mus

14. Jan Rafalski

15. Mariola Śródka