artykuł nr 1

Informacje ogólne

INFORMACJA
Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak przyjmuje mieszkańców
w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 12:00 – 14:00 (pokój nr 7)
Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 513 081 105.


Biuro Rady Gminy
samodzielny referent ds. obsługi rady Martyna Rychlik
e-mail: rada@sosnie.pl
tel.: /62/ 739 39 26