artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy znajduje się w portalu E-PUAP

Adres skrzynki pocztowej na platformie  ePUAP to

/tn5led299r/skrytka

/tn5led299r/SkrytkaESP

 

Posiadając konto na portalu Epuap oraz Profil Zaufany bądź kwalifikowany podpis elektorniczny można sporządzić Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

w celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

http://epuap.gov.pl
 

następnie wybrać pole: Załatw sprawę

w polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Sośnie lub identyfikator tn5led299r i wybieramy Urząd Gminy