artykuł nr 11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - infrastruktura techniczna w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie165 KB
artykuł nr 12

Wszczęcie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie234 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - infrastruktura techniczna w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie220 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie250 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie160 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017