artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie239 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik231 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie308 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie - zakończenie postępowania, linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Cieszyn

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie211 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Cieszyn

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie232 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017