artykuł nr 16

Zestawienie ofert - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366

 

ZP.271.13.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

PPHU „INKADRO” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 74

63-400 Ostrów Wielkopolski

409 144,83

48 m-cy

2

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

348 603,45

48 m-cy

 

3

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

423 832,66

 

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia: 318.500 zł

artykuł nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Sośnie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie161 KB
artykuł nr 18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: Budowy ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie, zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27.04.2018 r. godz. 09:00, nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 19

Zestawienie ofert - budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowychw m. Sośnie

ZP.271.11.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Her-Ow Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 6

61-529 Poznań

682 666,50

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 550 000,00 zł

artykuł nr 20

Unieważnienie postępowania - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sośnie w 2018 roku

Unieważnienie w załączeniu.

Załączniki:
Unieważnienie150 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017